Travelplanet RI

Relacje inwestorskie

Raporty

2016-08-25

Raport 42/2016
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki w dniu 25 sierpnia 2016 roku

2016-08-25

Raport 41/2016
Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA w dniu 25 sierpnia 2016 roku

archiwum »

Kurs: 3,68 (+1,94%) Aktualizacja: 2016-07-03, 09:00:00

Aktualności

2016-08-19

Wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego z dniem 22 sierpnia 2016 roku

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął w dniu 18 sierpnia 2016 roku uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego z dniem 22 sierpnia 2016 roku akcji Spółki.

2016-07-29

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Travelplanet.pl SA w dniu 25 sierpnia 2016 roku

Zarząd Travelplanet.pl SA zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2016 roku na godz. 12:30.

archiwum »

Akcjonariat

{"chart":{"pieRadius":100,"use3DLighting":1,"enableSmartLabels":0,"showLabels":0,"showValues":0,"bgAlpha":0,"bgSWFAlpha":0,"chartLeftMargin":30,"showBorder":0,"enableRotation":1,"captionPadding":0},"data":[{"label":"Invia.cz, a.s.","value":"100","color":"#4158FF"}]}
  • Invia.cz, a.s. (100%)